Przejdź do filtru

Jeśli dostarczony przez nas produkt posiada wadę, mogą Państwo żądać wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Składając reklamację mogę Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego znajdującego się na dole niniejszej strony (zalecana forma), jednak nie jest to obowiązkowe.
W przypadku składania reklamacji przygotowując pismo we własnym zakresie, prosimy jak najdokładniej opisać występujący problem oraz dołączyć numer zamówienia lub nazwę firmy z numerem NIP przez którą zamówienie było składane.

Wypełniony formularz reklamacyjny / pismo reklamacyjne prosimy przesłać na nasz adres email: biuro@mscreator.pl

Do reklamacji ustosunkujemy się najszybciej jak to możliwe, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie przez MS Creator oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.

Reklamowany towar należy kierować na adres:

MS Creator Marcin Szymański
ul. Strzelecka 14
62-045 Pniewy
(uprzejmie prosimy aby do paczki dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny)

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

  • FORMULARZ REKLAMACYJNY – PDF