Przejdź do filtru

Kontrola pozycji tafli szkła na produkcji

Do określenia położenia materiałów arkuszowych w zależności od wymagań można zastosować różne metody pomiarowe. Zwykle stosuje się tu ultradźwiękowe lub mechaniczne pomiary przemieszczenia. W przedstawionej aplikacji czujnik ma za zadanie rejestrować odległość tylnej ściany od powierzchni szkła tak, aby uniknąć błędów produkcyjnych i poprawić bezpieczeństwo pracy. Jednym z wyzwań związanych z produkcją była wymagana dokładność pomiaru wynosząca ≤ 0,1 mm. Trwały więc poszukiwania czujnika, który spełniałby wymagania pomiarowe i zapewniał wiarygodne wyniki.

Aby spełnić stawiane wymagania aplikacyjne, w pierwszym przebiegu testowym zastosowano czujniki przemieszczenia LVDT firmy Inelta. Ze względu na nieuniknione tolerancje podczas opuszczania szklanych tafli, szkło czasami dotykało końcówki sondy czujnika LVDT, powodując mechaniczne przesunięcie czujnika, co skutkowało podawaniem zakłamanych wartości. Wymagało to ciągłego korygowania pozycji czujnika, dlatego potrzebne było inne podejście do sprawy.

Opracowanie czujnika LVDT-ISDP z pneumatycznym sterowaniem prętem umożliwiło pneumatyczne utrzymywanie pręta czujnika wsuniętego, aż do momentu, gdy powierzchnia szkła dotrze do tylnej ściany. Do pomiaru końcówkę pomiarową wysuwano siłą sprężyny, rejestrowano położenie powierzchni szkła, a po zakończeniu pomiaru pręt pomiarowy cofano pneumatycznie do pozycji bezpiecznej. Zmodyfikowano także końcówkę pomiarową czujnika, aby uniknąć uszkodzenia szkła. To pneumatyczne rozwiązanie czujnika firmy Inelta pokazuje, że możliwe jest dostarczenie precyzyjnych wartości pomiarowych wolnych od histerezy, unikając jednocześnie zmian w procedurach pracy. Rozwiązanie to służy klientowi niezawodnie od kilku lat i bez żadnych problemów.