Przejdź do filtru

Chromatyczny czujnik konfokalny zwany jest również konfokalnym czujnikiem przemieszczenia lub konfokalnym czujnikiem odległości. Czujnik konfokalny jest precyzyjnym przyrządem pomiarowym.

Tabela z dostępnymi zakresami pomiarowymi:

Tabela czujników konfokalnych

Zasada działania czujników konfokalnych

Czujniki konfokalne do realizacji pomiaru wykorzystują zasadę rozpraszania białego światła rozdzielając je na różne kolory i odczytując długość fali światła odbijającego się od obiektu. Wszystko po to, aby uzyskać precyzyjną informację o przemieszczeniu, grubości czy płaskości obiektu.

Wiązka białego światła poprzez soczewki umieszczone w głowicy czujnika konfokalnego zostaje rozproszona na różne kolory światła chromatycznego. Dlatego do każdego koloru przypisane są różne długości fal świetlnych. Kolory te skupiają się na różnych pozycjach w osi optycznej odbijając się następnie od obiektu.

Odbijające się od obiektu mierzonego światło wraca do kontrolera. Wewnątrz kontrolera znajduje się komponent spektroskopowy z niewielką szczeliną. Światło o długości fali, które nie przecina się w osi optycznej i powierzchni obiektu zostaje doprowadzone do obrzeży wspomnianej szczeliny. Do analizatora widma dociera tylko światło o długości napromieniowanej w punkcie przecięcia osi optycznej i powierzchni obiektu. W kontrolerze realizowany jest pomiar długości fali która następnie obliczana jest na przemieszczenie.

Zastosowanie czujników konfokalnych

Dzięki swojej unikalnej zasadzie działania, czujniki konfokalne mogą być używane do różnego rodzaju pomiarów takich jak:
– odległość,
– przemieszczenie,
– wysokość,
– grubość,
– głębokość,
– płaskość,
– chropowatość,
– profil obiektu.

Technologia konfokalna znajduje swe zastosowanie zarówno w przemyśle jak i badaniach laboratoryjnych.

Chromatyczny czujnik konfokalny zwany jest również konfokalnym czujnikiem przemieszczenia lub konfokalnym czujnikiem odległości. Czujnik konfokalny jest precyzyjnym przyrządem pomiarowym.

Tabela z dostępnymi zakresami pomiarowymi:

Tabela czujników konfokalnych

Zasada działania czujników konfokalnych

Czujniki konfokalne do realizacji pomiaru wykorzystują zasadę rozpraszania białego światła rozdzielając je na różne kolory i odczytując długość fali światła odbijającego się od obiektu. Wszystko po to, aby uzyskać precyzyjną informację o przemieszczeniu, grubości czy płaskości obiektu.

Wiązka białego światła poprzez soczewki umieszczone w głowicy czujnika konfokalnego zostaje rozproszona na różne kolory światła chromatycznego. Dlatego do każdego koloru przypisane są różne długości fal świetlnych. Kolory te skupiają się na różnych pozycjach w osi optycznej odbijając się następnie od obiektu.

Odbijające się od obiektu mierzonego światło wraca do kontrolera. Wewnątrz kontrolera znajduje się komponent spektroskopowy z niewielką szczeliną. Światło o długości fali, które nie przecina się w osi optycznej i powierzchni obiektu zostaje doprowadzone do obrzeży wspomnianej szczeliny. Do analizatora widma dociera tylko światło o długości napromieniowanej w punkcie przecięcia osi optycznej i powierzchni obiektu. W kontrolerze realizowany jest pomiar długości fali która następnie obliczana jest na przemieszczenie.

Zastosowanie czujników konfokalnych

Dzięki swojej unikalnej zasadzie działania, czujniki konfokalne mogą być używane do różnego rodzaju pomiarów takich jak:
– odległość,
– przemieszczenie,
– wysokość,
– grubość,
– głębokość,
– płaskość,
– chropowatość,
– profil obiektu.

Technologia konfokalna znajduje swe zastosowanie zarówno w przemyśle jak i badaniach laboratoryjnych.